DİĞER UYGULAMA ALANLARI

 • Metalurji Tesisleri
 • Döküm Fabrikaları
 • Petrol ve Gaz Tesisleri
 • Cam Üretimi

 • Maden Tesisleri
 • Metal ve Mineral İşleme Endüstrisi
 • Seramik Tesisleri
 • Şeker Fabrikaları

 • Gıda Tesisleri
 • Alçı Kireçtaşı Tesisleri
 • Gübre Fabrikaları
 • Atık Yakma Tesisleri

 • Kimya ve Petrokimya Tesisleri
 • Çinko Tesisleri
 • Kazanlar
 • Tünel ve Metro Uygulamaları

We use internet data cookies to improve our service quality. For detailed information, see our Cookie Policy page.