Kalite Politikamız

ALFER MÜHENDİSLİK A.Ş. OLARAK

Vizyon, misyon, ilke ve değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemi ile yasal gereklilikler doğrultusunda hareket etmeyi, tüm çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimizin güvenini kazanmayı ve ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktayız.

Bu amaçlar doğrultusunda;

Müşteri memnuniyetini göz önünde tutmak ve bu bağlamda Ulusal ve Uluslararası kabul görmüş standartlara uygun ürün ve hizmet sunmak,

Tüm çalışanlarımıza ”Sürekli Kalite Bilinci”ni yerleştirmek, eğitimlerle personel yetkinliğini arttırmak,

Şirketimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ilkelerine tam uyumlu çalışmak,

Çevremizi korumaya yönelik faaliyetlerimizi mevzuatın gerekliliklerini yerine getirecek şekilde yapmak, sağlık, güvenlik ve çevre konularında yetkili yerel yönetimler ile iş birliği içerisinde çalışmalar yapmak,

Atıkları ve doğal kaynakların kullanımını azaltmayı, geri dönüşüm oranını arttırmayı sağlamak,

Müşteri odaklı çalışmayı benimseyip müşteri beklentilerini gerekli hassasiyet ve titizlikle ele almak ve olası müşteri şikâyetlerini etkin olarak değerlendirerek çözüme ulaştırmak,

Ayrıca, tüm faaliyetlerimizi ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemlerinin şartlarına uygun şekilde yürütmek ve süreç performans göstergelerine dayalı hedefleri sürekli olarak gözden geçirip değerlendirerek yönetim sistemlerimizi sürekli iyileştirmek

“Şirket Politikamız”dır.

ALFER MÜHENDİSLİK TAAHHÜT TİC. VE SAN. A.Ş. olarak,

 1. Ülkemizde hızla büyüyen endüstriyel fan ve filtre sektöründe öncü kuruluşlardan biri olarak kalabilmek için müşteri istek ve beklentileri ve piyasa şartları doğrultusunda ürün ve hizmet kalitemizi sürekli geliştireceğimizi,
 2. Entegre yönetim sistemimizi gerekli tüm kaynakları sağlayarak sürekli iyileştireceğimizi,
 3. Tüm çalışmalarımız sırasında ortaya çıkabilecek kirliliğin azaltılması ve çevrenin korunması için gerekli tedbirleri alacağımızı,
 4. Kaynak temini esnasında özellikle sürdürülebilir kaynak teminine öncelik vereceğimizi,
 5. Faaliyetlerimiz esnasında iklim değişikliğine sebebiyet verecek, biyoçeşitlilik ve ekosisteme zarar verecek tüm faaliyetlerden kaçınacağımızı,
 6. Tüm çalışanlarımız, müşterilerimiz ve ziyaretçilerimiz de dahil olmak üzere önce insan felsefesine dayanarak iş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli tüm tedbirleri alarak yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesini sağlayacağımızı,
 7. Tüm bunları yerine getirirken ilgili birincil ve ikincil mevzuat şartlarına, müşteri şartlarına, standart şartlarına uyacağımızı
 8. Çalışanlarımızın İSG faaliyetlerine katılımının sağlanması ve gerekli hallerde danışılması ile ilgili gereklilikleri sağlayacağımızı, taahhüt ederiz.

TEST ÜNİTELERİMİZ

Alfer Hassas Fan Test Sistemi

ISO 5801 standartları uygunluğunda, Ar-Ge çalışmları ile geliştirilen fanların, fan karakteristiklerinin hassas olarak çıkarılabilmesi, performanslarının hassas olarak ölçülebilmesi için kurulmuş fan test sistemidir. Sistem üzerinden;

 • Tork
 • Debi
 • Basınç
 • Sıcaklık
 • Vibrasyon
 • Nem
 • Desibel

Ölçümleri alınabilmektedir.

Sistemde yardımcı fan kullanıldığından, fanların çok daha geniş bir bölgede performansları ölçülebilmektedir.

Mil üzerinden yapılan 10.000 Nm'ye kadar tork ölçümü ile fanlarımızın verimlerini ölçebilmekteyiz.

Kapasite

Debi Max. 150.000 m³/saat
Basınç Max. 30.000 Pa
Torkmetre Max. 10.000 Nm
Kurulu Motor 250kW

Alfer Aerodinamik ve Mekanik Test Ünitesi

Alfer Mühendislik kendi bünyesi içerisinde ISO 5801'e göre kurduğu "Fan Test Merkezi" ile de sektöründe öncü durumdadır.

Söz konu test merkezimiz vasıtası ile fanların aerodinamik ve mekanik özellikleri operasyonel koşullar altında gerçek zamanlı olarak test edilmektedir.

Bu test üniteleri ile fanların mekanik ve kapasite testlerini yapabilmekte, torkmetre sayesinde ise direkt olarak mil gücünü yani fan verimini ölçebilmekteyiz.

Bu sayede, büyük kapasiteli fanlar sevkiyat öncesi test edilerek müşteri için gerekli tüm veriler fanların sahada devreye alınması beklenilmeden eksiksiz olarak sunulmaktadır.

Kapasite

Debi Max. 1.200.000 m³/saat
Basınç Max. 30.000 Pa
Torkmetre Max. 15.000 Nm
Kurulu Motor 1200kW

Mekanik Testler ve Tahribatsız Testler

BALANS AYARI

Titreşimi minimize etmek için her boyuttaki rotorun statik ve dinamik balanssızlıkları giderilerek kullanımda tasarruf ve süreklilik sağlanır, arızalar önlenir ve verimlilik artar.

RADYOGRAFİ TESTİ

Malzeme üzerine nüfuz eden ışınlar malzemelerin diğer tarafındaki diğer tarafındaki filme etki eder ve sonrasında banyo işlemine tabi tutulan film üzerinden malzemenin iç yapısı kontrol edilir.

Ek olarak;

Kalite birimimize bağlı Tahribatsız Muayene Bölümü (Non-Destructive Testing-NDT) tarafından tüm ürünlerimizde %100 Gözle Kontrol (Visual Testing - VT) yapılmaktadır. Ayrıca alın kaynaklarında Ultrason Testi (Ultrasonic Testing - UT), tüm kritik kaynaklarda gerilim giderme öncesi ve sonrası Manyetik Testi (Magnetic Testing - MT), kök paso kaynaklar sonrası penetrant testi (Penetrant Testing - PT) yapılarak kaynakların sağlamlığı sağlanmaktadır.

Hizmet kalitemizi artırmak adına internet sitemizde çerezler kullanmaktayız. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası sayfamızı inceleyebilirsiniz.