Torbalı Filtre Yenileme/Güçlendirme Çalışmaları

Filtrelerde Retrofit çalışması neden yapılır ?

 • Filtre içinde düzgün akışın sağlanması
 • Filtre çalışma fark basıncının azaltılması
 • Daha az enerji tüketimi
 • Daha uzun torba ömrü
 • Düşük ekipman yatırım maliyetleri
 • Düşük emisyon değerleri
 • Filtrelerde toz birikmesi ve tıkanıklık oluşumunu önlemek
 • Filtre Gövdesinde aşınmayı önlemek
 • Fan gibi ekipmanlarda hızlı aşınmayı önlemek, kullanım ömrünü uzatmak
 • Üretim artışını karşılayacak ekipmanın minimum yatırım ile modernizasyonu
 • İşletme ve Bakım maliyetinin azaltılması

Üretim artışı ve daha düşük emisyon değerleri ihtiyacı, mevcut tozsuzlaştırma sistemlerinin gözden geçirilmesi ,yenilenmesi ve güçlendirilmesi gerekliliği ortaya çıkarmaktadır. Bu modernizasyon çalışmaları , sunmakta olduğumuz uygun maliyetli çalışmalar ile önemli tasarruflar sağlanarak teknolojik çözümler ile yapılabilmektedir.

Filtre içerisindeki akışın bozuk olması filtre çalışma basınç farkını artırarak, filtre sonrasındaki filtre fanının enerji tüketimini artırmaktadır. Ayrıca bozuk akış düzeni, pahalı olan filtre torbalarının ömrünü azaltmaktadır. Düzgün akış dağılımının sağlanması ile daha az enerji tüketimi ve uzun torba ömrü sağlanabilmektedir.

Torba Filtreler İçin Retrofit Aşamaları

Filtre Torbası Yırtılmaları ve Aşınması

Torbanın Üst Kısmında Patlama Sorunu

Sorun

 • Filtre torbaları üst taraftan patladı

Sorunun Olası Nedeni

 • Temizleme havası memesinin merkezlenme sorunu
 • Temizleme tarafında (üst kutularda) toz var
 • Temizleme borusu ve nozzle(lüle) aşınmalar

Muhtemel Çözümler

 • Temizleme memelerinin merkezlenmesini kontrol edin
 • Temizleme borusu ve memelerinin değiştirilmesi

Sorun nasıl oluşur?

 • Herhangi bir filtre torbası yırtıldı
 • Toz yırtılan filtre torbasından temizleme borularına nüfus eder.
 • Nozül(lüle) delikleri ve delikleri hasar görmüş
 • Toz aşınması ile nozül(lüle) basınçla hava üfleme açısı değişir
 • Temizleme borusuna giren aşındırıcı toz, girişlere çarpar
 • Venturies hasarlarından sonra birçok filtre torbası çok hızlı aşınır ve yırtılır.

Çözüm

 • Yeni kolay değiştirilebilen nozul ile venturi hasarlarının önlenmesi
 • Torbaların aşınmasını ve yırtılmasını azaltmak.
 • Aşınmış ve yırtılmış torbaların sensör ile tespit edilerek sorunun oluşmasını önleme
 • Azaltılmış basınçlı hava gereksinimi ile enerji tasarrufu

Torbanın Alt Tarafında ve Silindirik Tarafında Aşınma ve Yırtılma Sorunu

Sorun

 • Filtre torbaları alt taraftan ve silindirik taraftan patlar

Sorunun Olası Nedenleri

 • Zayıf filtre tasarımı
 • Filtre içindeki dikey Yüksek hızı
 • Filtre torbasına Yüksek Yaklaşma Hızı
 • Filtre torba altı yatay yöndeki Yüksek Hız
 • Filtre içinde uniform(eş) olmayan akış dağılımı
 • Filtre giriş boru hattının yanlış tasarımı

Muhtemel Çözümler

 • Filtre torba aşınması ve yırtılması sebeplerinin tespiti için HAD (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği) Analizi.

Torba Filtrede Retrofit Proje Örneği

Değirmen İşlem Torba Filtresi HAD (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği)Analizleri ve Akış Optimizasyonu

Bu çalışmanın amacı, filtre akışının giriş bölgesini ve içini incelemektir.
Filtre iç tasarımı doğru yapılmalıdır.

Giriş ve çıkış boru hattı tasarımı, filtre iç tasarımı kadar önemlidir. Çünkü kötü giriş boru hattı tasarımı filtre performansını etkilemektedir.

Kötü Giriş Boru Hattı Tasarımının Sorunları

 • Filtrede düzensiz hava akışı ve bazı torbaların düzgün çalışmaması
 • Arttırılmış sistem direnci ile yüksek enerji tüketimi
 • Düzensiz akış alanlarında filtre gövdesi ve filtre torbalarında korozyon oluşur.
 • Filtre gaz akışı : 1.100.000 m3/h gerçek
 • Gaz yoğunluğu : 0,850 kg/m3
 • Çözücü: ANSYS CFX

Mevcut Filtre Tasarım Sorunları

 • Düzensiz hava akışı giriş boru hattı
 • Filtre girişinde büyük girdap
 • Manifoldlarda düzensiz akış dağılımı
 • Filtre çıkışında ve filtre fanın girişinde büyük girdap performans kayıpları oluşturuyor.

Mevcut Filtre Tasarım Sorunları

 • Torba yüzeyinin altında düzensiz akış hızı

Tasarım Revizyonları

 • Giriş kanalına kılavuz kanatlar eklenir
 • Çıkış bölümüne akış düzenleyici kanatlar eklenmiştir.

Bu çalışmanın amacı, dönüştürülen torba filtre akışının giriş hattını ve içini incelemektir.

Giriş ve çıkış tasarımı, filtre iç tasarımı kadar önemlidir. Çünkü zayıf giriş tasarımı filtre performansını değiştirir.

 • Filtre gaz akışı : 603 000 m3/h gerçek
 • Gaz yoğunluğu : 0,735 kg/m3
 • Çözücü: ANSYS CFX

Fan performans kaybı, çıkış hattı düzeltmesi ile önlenir (Lütfen AMCA 201-02 / Sistem girişi etkisi maddesine bakın)

Torba Filtre yapısal analizleri / Büyük sapma sorunu

Kalsine Kil Jet Darbeli Filtre Akış Optimizasyonu

Hizmet kalitemizi artırmak adına internet sitemizde çerezler kullanmaktayız. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası sayfamızı inceleyebilirsiniz.